Akupressur är en gammal teknik som härstammar från akupunktur inom den traditionella, kinesiska medicinen. Grunden är tron på att kroppen har ett flertal energikanaler, så kallade meridianer, och att dessa kan blockeras av olika anledningar. Sker en sådan blockering kan sjukdom eller smärta uppstå, men med hjälp av akupressur eller akupunktur kan man få igång energiflödet på nytt och på så sätt sätta igång kroppens självläkande förmåga. När energin åter flödar återställs balansen i kroppen och hälsan återfinner sig. Denna holistiska syn på människokroppen har alltmer kommit att sprida sig även inom västvärlden, där fler och fler upptäcker att de blir hjälpta av dessa urgamla, medicinska traditioner.

Akupressur anses bota bland annat ledvärk

Akupressur sätter igång energin i kroppen

Akupunktur är kanske den mer kända metoden, där man använder små nålar som placeras längs med kroppens energikanaler, meridianer. Inom akupressur används inga nålar utan istället tar den som ger behandlingen hjälp av sina egna knogar och fingrar och masserar olika punkter längs med meridianerna. Inom den kinesiska medicinen menar man att det finns totalt 12 huvudsakliga meridianer och 300 akupressurpunkter längs med meridianerna. Genom att stimulera dessa punkter återställs flödet av energi, blod, lymfa och vätska i kroppen vilket i sin tur bidrar till självläkning av kroppen.
Grundidén inom akupressur är att kroppen har en förmåga att kunna läka och hela sig själv. Genom att angripa den huvudsakliga orsaken till sjukdom eller smärta och blockeringar, hjälper man kroppen att sätta igång dessa självläkande förmågor. När meridianernas blockeringar försvinner kan blodets flöde åter igen ge näring till kroppens alla delar och lymfan bidra till avgiftning av kroppen. Med hjälp av denna traditionella metod har man kunnat lindra och i vissa fall ”bota” smärta som bland annat mensvärk, muskel- och ledvärk samt artrit.

Balans genom yin och yang

Ytterligare en grundidé inom akupressuren är att balans uppstår när kroppens ”yin” och ”yang” är i harmoni. Yin och yang anses vara varandras motsatser som samtidigt inte kan existera utan varandra. Yin representerar den feminina energin som står för det inre, kyliga och mörka medan yang anses vara den maskulina energin som står för det yttre, varma och ljusa. Yin och yang är två fundamentala begrepp inom den kinesiska, traditionella medicinen och så även inom akupressur. Genom att eftersträva balans mellan dessa energier upplever man hälsa och välmående.
Varje organ i kroppen består av en blandning av yin och yang och hamnar dessa energier i obalans av någon anledning uppstår sjukdom eller smärta. Detta innebär även att två personer med samma sjukdom kan behöva olika behandlingar, beroende på om det är yin eller yang som är i obalans. Genom akupressur där man trycker på de rätta energipunkterna längs med meridianerna i kroppen, kan man sätta igång den ena eller den andra energin och på så sätt återställa balansen.

Olika åsikter om akupressur

Även då många har upplevt sig hjälpta av akupressur så finns det ingen vetenskaplig, gemensam åsikt om att det fungerar på det läkande sätt som man menar finns inom den kinesiska medicinen. Det finns flera teorier, bland annat att det tryck och den massage som utövas hjälper till att frigöra endorfiner som fungerar som smärtstillande ämnen i kroppen. Oavsett hur den vetenskapliga förklaringen ser ut eller kommer att se ut i framtiden, kan man tycka att den enskilda individens upplevda fördelar med denna typ av behandling borde vara det som väger tyngst.